bezpłatne badania słuchu radom medyczny sklep internetowy
This is an example of a HTML caption with a link.

Projekt UE - Innowacyjność na zdrowie

Zakład Techniki Medycznej „STYMAT” Wiesław Wędzonka, ul. Giserska 4, 26-600 Radom
Realizował Projekt:

Innowacyjność na zdrowie. Wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa Zakład Techniki Medycznej "STYMAT" Wiesław Wędzonka poprzez rozbudowę i wyposażenie w nowoczesne urządzenia służące do naprawy i serwisu sprzętu medycznego

Numer konkursu: RPOWM/1.5/2/2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości dla mikro i małych przedsiębiorstw

Projekt był realizowany w okresie od 28 czerwca 2013 r. do 30 kwietnia 2015 r.
Całkowita wartość Projektu: 1 149 937,30 zł.
Poziom dofinansowania Projektu: 50%
Kwota dofinansowania Projektu: 467 454,19 zł

Sklep medyczny przed remontem    Sklep medyczny po remoncie